Atatürk
Mevzuat

 

1 Kaynak Sularının Kiralanması İle Yer Altı Sularının Satışı... İncelemek İçin Tıklayınız
2 Tarifeler Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
3 Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İncelemek İçin Tıklayınız
4 Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
5 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
6 Havza Yıkım Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
7 Su Havzaları Koruma Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
8 Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İncelemek İçin Tıklayınız
9 Teşkilat Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
10 Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
11 Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
12 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu İncelemek İçin Tıklayınız