Atatürk
Misyon ve Vizyon

 

MİSYONUMUZ

 

"Halkımıza içme suyunu sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz olarak ulaştırmak, atık su hizmeterinde temiz çevre anlayışını sürdürmek."

 

VİZYONUMUZ

 
"İnsan odaklı ve çevreye duyarlılığı  esas alan, hizmet kalitesi yüksek, dünsya strandartlarında teknoloji kullanan ekonomik  su yönetimi anlayışını benimseyen, alanında güvenilir, örne ve öncü idare olmak."
 
 
TEMEL DEĞERLER
 
- Çevreye Duyarlılık
- Güvenilirlik
- Verimlilik 
- İnsan Odaklılık
- Kurumsallık 
- Modern ve Yenilikçilik
- Ulaşılabilirlik
- Şeffaflık
- Hizmette Süreklilik