Atatürk
Abonelik İşlemleri

Gerekli Belgeler

Eski (Kullanılmış Bina) Konut Aboneliği


Gerekli Evraklar;

1-Tapu fotokopisi (ev sahibi olanlar için)

2- Kira kontratı (kiracı olanlar için

3- Kimlik fotokopisi

4- Abone veya sayaç numarası.

5- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya Dask Poliçe Numarası

6- Sayaç üzerindeki son endeks.
 

Geçici İşyeri Aboneliği


 Gerekli Evraklar;

1-Tapu fotokopisi (ev sahibi olanlar için)

2- Kira kontratı (kiracı olanlar için

3- Kimlik fotokopisi

4- Abone veya sayaç numarası.

5- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya Dask Poliçe Numarası

6- Sayaç üzerindeki son endeks.

7- Vergi levhası

8- İşyeri açma ruhsatı

  ( Abonelik şirket adına yapılacaksa imza sirküleri şirket kaşesi yetkili kişinin yetki belgesi ve kimlik fotokopisi)

 


İlk Konut Aboneliği


Gerekli Evraklar;

1-Tapu fotokopisi

2- Kira kontratı (Kiracı olanlar için ASLI)

3- Kimlik fotokopisi

4- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya Dask Poliçe Numarası

5- Yapı kullanım izin belgesi (iskân ruhsatı)

6- Tesisat muayene iş bitirme belgesi (tesisat muayene servisinden alınacak)

7- Sayaç numarası ve son endeks bilgisi

 

İlk İşyeri Aboneliği  Gerekli Evraklar;

1-Tapu fotokopisi (ev sahibi olanlar için)

2- Kira kontratı (kiracı olanlar için)

3- Kimlik fotokopisi

4- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası

5- Vergi levhası

6- İşyeri açma ruhsatı

7- Yapı kullanım izin belgesi (iskân ruhsatı)

8- Tesisat muayene fişi (tesisat muayene servisinden alınacak)

  ( Abonelik şirket adına yapılacaksa imza sirküleri şirket kaşesi yetkili kişinin yetki belgesi ve kimlik fotokopisi)

 


İnşaat Aboneliği


  Gerekli Evraklar

1- İnşaat ruhsatı

2- Tesisat muayene fişi (tesisat muayene servisinden alınacak)

3- Kimlik fotokopisi

 ( Abonelik inşaat ruhsatındaki ismin üzerine yapılacaktır.)

  ( Abonelik şirket adına yapılacaksa imza sirküleri şirket kaşesi yetkili kişinin yetki belgesi ve kimlik fotokopisi)

 

Resmi Kurum (Eski kullanılmış bina)


Gerekli Evraklar

1- Resmi daire olduğuna dair belge

2- Kurum kaşesi

3- Kira ise kira kontratı

4- Abone veya sayaç numarası

5- Sayaç üzerindeki son endeks

6- Yetki belgesi

 

Resmi Kurum (Yeni bina)


Gerekli Evraklar

1- Resmi daire olduğuna dair belge

2- Kurum kaşesi

3- Kira ise kira kontratı

4- Tesisat muayene fişi (tesisat muayene servisinden alınacak)

5- Yetki belgesi

6- Tapu fotokopisi

7- Yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı)

 

Müşterek Hizmet Aboneliği


Gerekli Evraklar

1- Tapu fotokopisi

2- Kimlik fotokopisi

3- Yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı)

4- Tesisat muayene fişi (tesisat muayene servisinden alınacak)

5- Apartman karar defteri (şahıs üzerine yapılacaksa dilekçe)

6- Sayaç üzerindeki son endeks.

 

 

Abone İtiraz


 Aylık dönem bazlı su faturaları bir önceki aylara nazaran yüksek sarfiyat gösteren abone sahiplerine yönelik bünyemizce sıkıntının giderilmesi için yapmış olduğumuz çalışmalar takiben

·         Okuma (endeks) kontrolünün tekrardan incelenmesi

·         Tesisatçı aracılığıyla sayaç harici kaçak kontrolü (abone tarafından yaptırılacak)

·         Ev halinde tüketimi gerçekleştiren nüfusta artış olup olmadığı

·         Son olaraktan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce gerçekleştiren sayacın incelenmesine yönelik rapor nitelikli dilekçe ile abonenin imzası ve kimlik fotokopisi karşılığında sayacın söktürülüp incelendikten sonra gelen rapor sonucuna göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

 

Taksitlendirme


Abone borçlarını taksitlendirilmesi abonenin kimlik fotokopisiyle başvurusu sonucu hazırlanan evrakı imzalamasıyla gerçekleşmektedir.

Şirket abonelerinin taksitlendirilmesinde şirketin imza sirküleri, kaşe, yetki belgesi ve yetkili kişinin kimlik fotokopisi şirketten taksit yapılmasını öneren dilekçe gerekmektedir.

 

Tahliye


Abonenin başvurusu üzerine maktu dilekçe doldurulup evrak işleme koyulur. Tahliye edilen konut veya işyerinin suyu kesilip son endeks tespit ve tahakkuk ettirilir. Abone son endeks farkını ödedikten sonra abonelik kapatma işlemi bitirilir.

 

Tahliye ettiği yerdeki abonelik depozito ücreti geri almak isteyen aboneler doldurdukları maktu dilekçenin altına banka ismi, hesap veya IBAN numaraları yazarak başvurularını yapabilirler.